הנחיות הדפסה

להלן קישור לקובץ הנחיות לשימוש מבערכות ההדפסה במכללה:

קישור – הוראות הדפסה והטענת כרטיס

הדפסה ללא כרטיס