הגשת עבודות

הגשת עבודות, הינה הדרך בה הסטודנט מקבל/מגיש דרך האתר, את מטלות המרצה.

  1. לחצו על מקש "הגשת עבודות" אשר בתפריט אתרי קורסים.
  2. במסך שיפתח מפורטים פרטים כגון: פרטי הקורס, פרטי המטלה (שם, מועד אחרון להגשה, כמות שותפים, סוג קובץ להגשה, מלל מטלה, סטאטוס הגשה), יחד עם קישור לקובץ המצורף.
  3. לצורך צפייה במטלה, לחצו על הקובץ המצורף.
  4. לצורך הגשת המטלה, צרפו את הקובץ הרצוי ולחצו "הגש מטלה".
  5. במידה וההגשה הוגדרה לקבוצות (זוגות, שלשלת וכו'), ניתן לרשום את ת.ז השותפים במקום המתאים.

בתחתית העמוד ישנה אפשרות לעבור לשנים ולסמסטרים קודמים ולצפות במטלות קודמות.

*לא ניתן לבטל הגשת מטלה לאחר שכבר נשלחה והתקבל מספר אסמכתה.

**לא ניתן להגיש עבודה בקבוצות עבור סטודנטים שבקבוצת תרגול אחרת.