שליטה על מחשבי הסטודנטים

השליטה על מחשבי הסטודנטים במעבדות המחשבים נעשית באמצעות תוכנת Insight.

מדריך מלא

מדריך מהיר