דואר אלקטרוני

לגישה לדוא"ל Office 365 לחצו על הקישור המתאים:

דוא"ל לסטודנטים

דוא"ל למרצים מן החוץ

דוא"ל למרצים מהתקן

סטודנטים ומרצים מן החוץ יכולים למצוא באתר הנחיות לכניסה לתיבת הדוא"ל והנחיות לביצוע העברה אוטומטית של הודעות לכתובת אחרת.